Het zenuwstelsel | constante verwerking van prikkels
ruggenwervels-in-geel-de-zenuwen

Het Zenuwstelsel

Het zenuwstelsel: constante verwerking van prikkels

Het menselijk zenuwstelsel is een netwerk van zenuwen dat door het gehele lijf loopt. Het zenuwstelsel stuurt continu prikkels (signalen) van organen, spieren en zintuigen naar de hersenen. Het zenuwstelsel laat de hersenen zo bijvoorbeeld weten wanneer iets warm, koud of pijnlijk is, of iemand honger heeft, en dat er een arm bewogen moet worden. Het zenuwstelsel werkt bewust en onbewust. De mens kiest er zelf voor wanneer te praten, maar de zenuwen sturen bijvoorbeeld ook het pompen van het hart aan. Om al deze prikkels goed door te kunnen geven maakt het zenuwstelsel gebruik van chemische stoffen genaamd neurotransmitters. Voorbeelden van neurotransmitters zijn endorfine, dopamine, melatonine, adrenaline en serotonine.


Centrale en perifere zenuwstelsel

Het zenuwstelsel verdelen we in het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel.

Het centrale stelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel is onderverdeeld in het autonome en het somatische zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel regelt onbewuste lichaamsprocessen zoals ademhalen.

Het somatische zenuwstelsel stuurt de skeletspieren aan en regelt processen als praten en lopen.


Zenuwen in rug en nek

Zenuwen zijn de uitlopers (axonen) van heel veel zenuwcellen. Hoeveel zenuwcellen een mens heeft weten we niet, maar het zijn er waarschijnlijk meer dan 100 miljard. Een zenuw kan wel een meter lang zijn en dus door meerdere lichaamsdelen lopen.

Als de zenuwen beschadigd raken zijn er gevolgen voor het perifere zenuwstelsel. De prikkels worden dan niet meer goed doorgegeven waardoor o.a. de rug, nek en algemene beweging van de mens beïnvloed worden.


Enkele voorbeelden van letsel aan zenuwen in de rug en nek zijn:

  1. Een hernia, waarbij een uitstulping van de tussenwervelschijf in de nek of rug op een zenuw drukt.
  2. Ischias, waarbij er een ontstekingsreactie van of druk op de langste zenuw van het lichaam (de nervus ischiadicus) ontstaat.
  3. Stenose, oftewel een vernauwing van het zenuwkanaal. Dit is de buis waar de zenuwen doorheen lopen.
  4. Ruggenmergletsel, waarbij de zenuwbundels aangetast of doorgesneden zijn en de prikkels niet meer over kunnen brengen. Het gevolg is een gevoelsstoornis of verlamming zoals een dwarslaesie.
  5. Het cauda equina syndroom, waarbij de bundel zenuwuitlopers van de 31 paar zenuwen in de rug beschadigd zijn omdat de zenuwen bijvoorbeeld bekneld zijn geweest.
  6. Beschadigingen aan de zenuwen door een bloeding, tumor of trauma door een ongeluk.


Revalidatie na zenuwschade

Helaas is er niet altijd revalidatie na zenuwschade mogelijk. Een doorgesneden of beschadigde axon groeit maar één millimeter per dag en er is een grote kans dat de zenuw zich nooit volledig of helemaal niet zal herstellen. De gevolgen kunnen klein zijn, zoals gevoelloosheid in de huid, maar ook groot, zoals verlamming van lichaamsdelen. Professionele begeleiding bij zenuwschade is daarom noodzakelijk.


Wil jij afrekenen met jouw Rugklachten? Ontdek 3 gratis adviezen om rugklachten NU te herstellen in mijn E-course 'Reken af met Rugklachten' (direct toegang).


Wil jij ook gratis adviezen voor een leven lang zonder Rugklachten?

Gratis een leven lang zonder rugklachten